Det här är Goodlife

Alla människor är värda en god och meningsfull tillvaro, fri från missbruk. Oavsett om de trampat snett tidigare i livet. 

På Goodlife hjälper vi människor som fastnat i missbruk att hitta tillbaka till ett gott liv. Vi brukar säga att drogfrihet inte är målet, det är vägen. Med det menar vi att vi strävar efter att våra klienter ska få en meningsfull tillvaro med god självkänsla, sysselsättning, någonstans att bo, relationer, en givande fritid och sociala kontakter – inte bara ett drogfritt liv. 

Vägen dit vandrar vi tillsammans och vi uppnår målet genom goda samtal och aktiviteter, genom att stötta och alltid finnas till hands. Förutom att hjälpa missbrukare finns vi också till för alla de som indirekt drabbas av missbruket – familj och vänner. 

Varmt välkommen till Goodlifes värld.

Hasse Arvidsson, 
Fritidspedagog, samtalsstödjare och grundare av Goodlife AB