Läs mer.

Här nedan har vi samlat några länkar som vi tror att du skulle kunna ha glädje och nytta av. Har du tips och idéer om andra länkar som du tycker att vi ska lägga upp här? Mejla Hasse.
AA
Anonyma Alkoholister

Frälsningsarmen

Hela människan

NA
Anonyma Narkomaner

RFHL
Riksförbundet för hjälp åt narkotika-
och läkemedelsberoende

Riksförbundet Attention

SIMON
Sveriges invandrare mot narkotika

Svenska Brukarföreningen

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Verdandi

Villa vägen ut Susanne

BO
Barnombudsmannen

Beroendecentrum Örebro

BRÅ
Brottsförebyggande rådet

CAN
Centralförbundet för alkohol-
och narkotikaupplysning

Kriminalvården

Socialstyrelsen

Sveriges Advokatsamfund 

Örebro kommun