Qs & As

Är det något du undrar över?


Hur länge brukar man gå hos Goodlife?
Ett till två år.

Hur gör man för att få börja här?
Kontakta Socialtjänsten i din kommun eller din arbetsgivare.

Behöver jag betala något?
Vanligtvis inte, det är kommunen eller arbetsgivaren som står för kostnaden. 

Hur kommer man i kontakt med Goodlife?
Hör av dig till oss genom att skriva ett mejl eller ringa. 

Hur brukar ett program se ut?
Först ses vi ett par gånger satt du får känna på om Goodlife är något för dig. Bestämmer du dig för gå här kontaktar du Socialtjänsten i din kommun eller din arbetsgivare. 
Därefter gör vi en personlig vårdplan och genomförandeplan som sedan följer dig under behandlingens gång. Naturligtvis kan vi förändra planen under resans gång. 

Vilka behandlingsmetoder använder Goodlife sig av? 
Vi ändvänder oss av Bio-psyko-social-behandling och STÅP (strukturerad återfallsprevention.) Vi arbetar med att förebygga återfall och hitta alternativ till beroendet. Läs gärna mer om detta under ”Behandlingsmetoder”.

Är samtalsgrupperna blandade med både killar och tjejer?
Nej. Vi har en tjejgrupp och en killgrupp. Vissa aktiviteter gör vi till sammans, som att gå på bio, kolla på fotbollsmatcher och titta på konstutställningar, m.m. 

Får vem som helst börja?
Alla som har fyllt 18 år och har ett intresse av att förändra sin livssituation är välkomna.

Hur ofta träffas terapigrupperna?
En gång i veckan, kvällstid.

Vad händer om man inte trivs?
Då hjälper jag eller remittenten, det vill säga den person som remitterat dig hit, till att hitta ett annat alternativ.

Kan man bli avstängd från GoodLife?
Ja, om man hotar någon eller är våldsam mot någon som är inskriven eller arbetar på GoodLife. 

Tar ni prover på GoodLife för att kontrollera om man är drogfri?
Om det är ett önskemål från klienten eller remittenten så gör vi det.

Vad ska jag göra om jag misstänker att någon jag känner missbrukar? 
Prata med vederbörande och sök hjälp, se länkar. Tysta inte ned problemet, det kan leda till att missbruket får växa i det tysta och att det blir än svårare för den drabbade att ta sig ur det.