Referenser

Johannes - före detta missbrukare.
Mia - förälder till före detta missbrukare.